top of page

טקסי חניכה ולבנה מלאה

טקסים שנערכים בטבע, במולד הלבנה ובעת לבנה מלאה.

חיבור לעוצמת הנשיות, האדמה והטבע.

עבודה עם האלמנטים, עם תוף. יציאה למסעות שמאניים וגילוי הייעוד וההדרכה.

עבודה עם חפצי עוצמה, בניה ויצירה של חפצי ריפוי, מצבי טראנס וחלימה, וחיבור לחיות הטוטם.

לקבוצות ויחידים.

    לתיאום באיזור המרכז לחצו כאן>>​    

bottom of page