top of page

התמסרות לקאלי

קאלי היא אלת ההרס, האינסוף, המחזוריות והשינוי. אלה שמגיחה מתוך הריק, האָיִּן, המערה. אלה משמידה, מפוררת ובונה מחדש.
כשם שהרחם הורסת ובונה מחדש חיים בכל מעגל לבנה. היא המחוברת לָאינסוף, ממנה נובע הזמן.
היא המניעה שינויים שחלים בתוכנו ובעולם. ממנה מתחדש המעגל, ספירלה של התרחבות נוצרת. באש זעמה היא מחריבה ומטהרת את נגעי הבורות מהקיום.

באש הכעס היא יכולה להשמיד הכל. שיווה-התודעה נכנע לעוצמה שלה, נשכב מתחת לרגליה ומוכן להיהרס בעצמו. הוא מביט בה במבט אוהב ומקבל – רק כשהוא מכיר בעוצמתה ומכיר בכעסה אז היא נזכרת ביופי בריאתה וחדלה מההשמדה. הריקוד של שיווה וקאלי מהפנט אותי ומזכיר לי את הריקוד בתוכי.
~*~

מאהא-דורגה (שם נוסף של קאלי), לוחמת הרוכבת על נמר, היא מסמלת את שלושת שלבי המעגל הנשי: הבוראת (היוני); אם-כל-חי (חווה); המחריבה, המפוררת מבנים חברתיים (לילית) בעוצמה-מינית-פראית משתלחת. היא עוזרת לנו להרפות אל-תוך הריק, שם אין פחדים, אין זמן והכל קיים. והכל תוך כדי עונג והתבססות בצוף של אנרגיית החיים-הקונדליני.
קאלי היא הכח שטוען אותי בעשיה הרחבה שלי ללמד מיניות-מחוברת לגברים ונשים, היא עוזרת לנו לטהר את הבערות הרקובה מתוכנו ומהחברה בה אנחנו חיות היום.
שיווה מרוחק מהזמן ומהבריאה. באיחוד המקודש שלו עם קאלי היא מחברת אותו אל האחדות, יחד הם מחריבים ובוראים מחדש.

~*~

האיחוד:
שיווה ארדה-נרישה
הטבע המתפשט של שיווה, מייצג את החיבור בין הזכרי לנקבי, בין שיווה לשאקטי (המכילה בתוכה את קאלי). סמל המיזוג בגוף של שני סוג האנרגיה הזכרי והנקבית בקיום. הם לעולם אינם נפרדים. הפרדתם היא אחת האשליות הגדולות של דורנו. יש מורים שידברו בלהט על ההפרדה לגברי ונשי, בעוד ששניהם מתקיים בנו במעגל אינסופי ובחלופה ביניהם. הנסיון להפרידם מרחיק את ההכרה באחדות בתוכנו ובעולם.
~*~
אין הפרדה בינארית בין זכרי לנקבי, יש סקאלה ופסיפס של תכונות חץ ותכונות מעגל בכל אחת ואחד מאיתנו.

האיחוד הנשגב בין שתי האנרגיות מהווה את השורש והרחם של כל הבריאה.

בטקסים לזוגות, וטקסים לנשים נוכל לחוות את קידוש היוני – הבוראת, השער לאינסוף. במקדש של קסם קדום, נחגוג ונסגוד ליופי של הבריאה, ונזכר יחד בעוצמתה של האלה, פנים רבות לה, ואנו בנותיה.

  לתיאום פגישה לחצו כאן>>  

פורטל הטנטרה הישראלי
CouplesLove.jpg
bottom of page